Regulamin

 

Witamy Państwa serdecznie w Willi Ada i życzymy miłego pobytu. Będziemy wdzięczni za przestrzeganie zasad zawartych w  niniejszym regulaminie, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa naszych gości.

1. Goście zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe. W celu potwierdzenia tożsamości, klient ma obowiązek okazać się dokumentem z fotografią (Ust. z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U. z 2001 nr 87 poz.960).

2. Należność za pobyt oraz opłata klimatyczna pobierana jest w dniu przyjazdu, zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem, najpóźniej jednak w dniu następnym do godziny 11:00 prosimy bardzo o dotrzymanie tego obowiązku. Informujemy również że zadatek nie podlega zwrotowi gdy rezerwacja zostanie anulowana przez gościa, wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją regulaminu. Informujemy również że jeżeli Gosć skróci pobyt ( w trakcie jego trwania) z przyczyn prywatnych, służbowych itp. Willa Ada nie zwraca kosztów poniesionych przez Gościa i nie pomniejsza należności za rezerwację. Anulacja rezerwacji do 30 dni przed przyjazdem - 30% wartości pobytu bądz inna wartość wytypowana przez system, Rezerwacja anulowana do 7 dni przed przyjadem skutkuje obowiązkiem zapłaty gościa całej wartości rezerwacji.

3. Goście mają prawo pozostawienia swojego bagażu w miejscu wskazanym przez gospodarza, do końca ostatniego dnia pobytu, bez dodatkowej opłaty.

4. Pokoje powinny być użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem, wyłącznie dla własnych potrzeb zamieszkania i wypoczynku.

5. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15:00 w dniu przyjazdu, a kończy o godzinie 11:00 w dniu wyjazdu.

6. W budynku obowiązuje cisza nocna trwająca w godzinach 22.00 – 7.00.

7. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe oraz ogólnego bezpieczeństwa w pokojach nie wolno używać grzałek, kuchenek mikrofalowych, grzejników, urządzeń gazowych, przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących stałego wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.

8. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych wg. cennika uszkodzeń (również zagubienie kompletu kluczy) obiektu powstałe z jego winy lub winy odwiedzających. W dniu wyjazdu gość udostępnia wynajmowany pokój właścicielowi domu lub upoważnionej przez niego osobie w celu sprawdzenia jego stanu technicznego. Wszelkie roszczenia w sprawie ewentualnych zniszczeń, których nie zgłoszono będą dochodzone na drodze mediacji bądź sądowej. 

9. Przekazanie pokoju następuje w obecności personelu obiektu po uprzednim dokonaniu zapłaty za okres objęty rezerwacją.

10. W pokojach obowiązuje bezwzględny ZAKAZ PALENIA (dotyczy również łazienek Deodoryzacja - koszt 1200 zł obciązony zostaje gość). Palenie dozwolone w ogrodzie oraz na balkonach.

11. Z przykrością informujemy, iż w Willi Ada nie przyjmujemy gości ze zwierzętami domowymi.

12. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia obiektu bez zwrotu kosztów.

13. Właściciele nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia ciała i mienia związanych z udziałem rowerów które są dostepne nieodpłatnie/odpłatnie dla gości. Nie ponoszą również jakiejkolwiek odpowiedzialności za stan techniczny.

14. Zakaz pozostawiania Rowerów należących do gości w Altanie obiektu Willa Ada, w przypadku pozostawienia goście zostaną obciążeni kosztami magazynowania rowerów w wysokości 15zł za dzień za 1 szt. roweru. Rowery można pozostawić przed budynkiem na terenie obiektu przypiąć do płotu blokadą rowerową - bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

15. Użytkownik roweru ponosi pełną odpowiedzialność materialną za ewentualne uszkodzenia z jego winy lub też kradzieży , zobowiazuje się również użytkować rower zgodnie z jego przeznaczeniem.

16. Właściciele obiektu Willa Ada nie ponoszą żadnej odpowiedzialności materialnej i innej za uszkodzenia ciała dzieci korzystających z placu zabaw wynikających z wypadku na placu zabaw. Rodzice są zobowiązani do przebywania w pobliżu i opieki nad dziećmi w trakcie zabawy na placu zabaw.

17. Obowiązuje absolutyny zakaz zmywania makijażu itp. środków ręcznikami stanowiącymi wyposażenie Apartamentu, w przeciwnym wypadku gość zostanie obciążony kosztami zakupu nowego ręcznika -koszt 300 zł- 1szt.

18. Willa Ada w dniu zameldowania bądż przed przyjazdem gościa pobiera kaucję (zabezpiecznie) na poczet zniszczeń w wysokości 500 zł, W przypadku braku zniszczeń lub ubytków w wyposażeniu Apartamentu kaucja jest zwracana w ciągu 7 dni od dnia wyjazdu przelewem na konto bankowe wskazane przez gościa.

19. Gość akceptując regulamin akceptuje również Regulamin Płatności Online - dostępny pod tym linkiem.

20. Aktualny regulamin zawsze na stronie www.willaada.com

.

Regulamin Willi Ada podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie na niniejszej stronie internetowej www.willaada.com, w drodze indywidualnego zapoznania się przez klienta w apartamentach.